ἀκατασχέτου

ἀκατασχέτου
ἀκατασχέτου
ἀκατάσχετος
not to be checked: masc /fem /neut gen sg

Morphologia Graeca. 2013.

Поможем студентам с решением задачи

Look at other dictionaries:

  • ἀκατασχέτου — ἀκατάσχετος not to be checked masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • неоудьржаньныи — (7*) пр. 1.Невоздержанный, необузданный: Божьствьноѥ намъ писаниѥ заповѣда. ѹдалѧтисѧ давлѥнины и блѹда. сътварѧющиимъ же неѹдьржаньны˫а ради ѹтробы. (λίχνον) КЕ XII, 61б. 2. Неудержимый, очень сильный: аще тѧ кто ѹдарить за ланиту обра(т) ему i… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ακατασχεσία — η (Α ἀκατασχεσία) [ἀκατάσχετος] η ιδιότητα τού ακατάσχετου …   Dictionary of Greek

  • ακατάσχετος — η, ο 1. αυτός που δεν είναι δυνατό να συγκρατηθεί, να αναχαιτιστεί: Έπαθε μια ακατάσχετη αιμορραγία. 2. αυτός που δεν επιτρέπεται να κατασχεθεί: Ο μισθός είναι ακατάσχετος. 3. το ουδ. ως ουσ., το ακατάσχετο η ιδιότητα του ακατάσχετου: Το… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”